Dołącz


Cieszę się, że jesteś zainteresowany tworzeniem z nami nowego dzieła Fundacji Ziarnko Maku!

Dziupla – Centrum Edukacji Domowej to przestrzeń (zarówno fizyczna jak i społeczna), w której będziesz mógł się rozwijać w przez siebie wybranym kierunku pod okiem tutora oraz nauczycieli. Będziesz się uczył głównie samodzielnie z możliwością pracy grupowej z innymi “Dziuplowiczami” (nie tylko Twoimi rówieśnikami, ale podobnie, jak Ty – chcącymi rozwijać swoje pasje i talenty)!

Po uzupełnieniu poniższej ankiety skontaktuję się z Tobą, aby ustalić termin rozmowy rekrutacyjnej i razem zdecydujemy, czy forma edukacji, którą proponujemy jest dla Ciebie odpowiednia i w jakim zakresie (postawowym czy poszerzonym).

koordynator Dziupli – Centrum Edukacji Domowej,
Barbara Czosnowska
dziupla@ziarnkomaku.pl

Imię ucznia

Nazwisko ucznia

Adres email rodzica

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO”, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Wspierania Idei Marii Montessori „Ziarnko Maku” w Krakowie. z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Fundacja Wspierania Idei Marii Montessori „Ziarnko Maku” w Krakowie, Kraków, ul. ks. Stefana Pawlickiego 1, 30-320 Kraków, poprzez email: fundacja@ziarnkodoziarnka.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 575 688 333.
2. Pani/Pana dane osobowe, podane w ankiecie będą przetwarzane w celu uczestnictwa w rekrutacji do Dziupli – Centrum Edukacji Domowej, dopasowania programu oraz formy edukacji oraz ustalenia terminu rozmowy rekrutacyjnej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 2.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ponadto przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, np. dostawcom usług informatycznych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji ankiety i prowadzenia kontaktu.
7. w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo żądania od nas:
7.1. Dostępu do treści swoich danych osobowych,
7.2. Otrzymania kopii danych osobowych,
7.3. Sprostowania danych osobowych,
7.4. Usunięcia danych osobowych,
7.5. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
7.6. Przenoszenia danych osobowych,
7.7. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

8. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody.
Powyższe prawa przysługują w przypadkach i na warunkach określonych w RODO i można je zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez nas niezgodnie z przepisami RODO.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora – Fundację Wspierania Idei Marii Montessori „Ziarnko Maku” w Krakowie z siedzibą: ul. ks. Stefana Pawlickiego 1, 30-320 Kraków, w celu uczestnictwa w rekrutacji do Dziupli – Centrum Edukacji Domowej oraz dopasowania odpowiedniej formy edukacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną.

Success

Dziękujemy za uzupełnienie ankiety, wkrótce dostaną Państwo wiadomość email.

Error

Przykro nam! Formularz nie został poprawnie wypełniony! Spójrz na ostrzeżenia powyżej.

Koszt: 800 zł/mies.
(Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia oferty i warunków finansowych.)
Dla uczniów zapisanych na Edukację Domową w Katolickim LO Montessori. Pakiet zawiera:

 • Miejsce do samodzielnego uczenia się
 • Grupa uczniów, w której możesz się uczyć​
 • Opieka​ duchowa
 • Konsultacje z nauczycielami przedmiotowymi na codziennych dyżurach ​
 • Warsztat (inspirator, nauka planowania, wyjście, komunikacja) co dwa tygodnie raz w tygodniu 
 • Platforma z materiałami, wymaganiami, narzędziami do pracy zdalnej​
 • Egzaminy w trzech sesjach 

A poza tym:

 • Udział w grupie projektowej (raz na tydzień 2 godziny)
 • Wykład raz w tygodniu​
 • Wyjazd 2 razy w roku​
 • TUTOR (indywidualne planowanie pracy i towarzyszenie, spotkania 2 razy w miesiącu)