Kontakt


Email: dziupla@ziarnkomaku.pl
Nr tel: +48 690 877 111
Adres szkoły (miejsce zdawania egzaminów): ul. Pawlickiego 1, 30-320 Kraków
Lokal Dziupli: Plac Kossaka