Zostań nauczycielem / tutorem / wychowawcą w Dziupli


Fundacja Wspierania Idei Marii Montessori zaprasza do rekrutacji na stanowiska:

NAUCZYCIELI, EKSPERTÓW PRZEDMIOTOWYCH, WYCHOWAWCÓW, TUTORÓW,

którzy będą pracować bezpośrednio z uczniami wspierając proces edukacyjny uczniów edukacji domowej w ramach projektu DZIUPLA oraz towarzysząc uczniom w kwestiach edukacyjnych i wychowawczych.

Wymiar czasu pracy: Cały etat lub część etatu.
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę.

Miejsce wykonywania pracy:
Miejsce wskazane przez Fundację dla organizacji zajęć dodatkowych dla grupy uczniów ED (centrum Krakowa) oraz siedziba Katolickiego Liceum Montessori w Krakowie. Istnieje możliwość wykonywania części obowiązków poza przestrzeniami wskazanymi przez Fundację, także zdalnie, ponieważ w projekcie Dziupla proponujemy hybrydowe formy wsparcia uczniów edukacji domowej.

Zakres obowiązków:

 1. Towarzyszenie poszczególnym uczniom i wspieranie ich w procesie nauki i formowania charakteru.
 2. Inspirowanie pracy grupy uczniów i poszczególnych uczniów w samodzielnej pracy nad przedmiotami i planowaniu swojego procesu edukacji.
 3. Przygotowanie i przeprowadzanie egzaminów (w przypadku nauczycieli przedmiotowych).

Cechy charakteru oraz umiejętności, które są potrzebne w tej pracy:

 1. Pasja do edukacji. Umiejętność pracy z ludźmi, pozytywne nastawienie do wspierania uczniów w ich indywidualnym rozwoju, cierpliwość, stanowczość.
 2. Spokój i konsekwencja, umiejętność doprowadzania spraw do końca. Równocześnie kreatywność i chęć poszukiwania ciekawych metod pracy z uczniami.
 3. Samodyscyplina. Dociekliwość i jednocześnie inteligencja emocjonalna, ponieważ będziesz pracować w zespole dbającym o dobre, serdeczne, oparte na wzajemnym szacunku relacje.
 4. Precyzja w działaniu, dokładność, umiejętność koncentrowania się i analizowania danej sytuacji w różnych jej aspektach. Projekt, do którego zapraszamy to inicjatywa nowatorska,
  dlatego potrzebna jest w nim kreatywność, wyobraźnia, a także odwaga podejmowania śmiałych rozwiązań.
 5. Umiejętność poszukiwania rozwiązań, proaktywna postawa, chęć uczenia się i poszerzenia własnych kompetencji.
 6. Mile widziane – choć niekonieczne – doświadczenie w pracy związanej z edukacją.
 7. Mile widziane doświadczenie zaangażowania w inicjatywy związane z wychowaniem młodzieży lub dzieci (np. harcerstwo lub wspólnota wiary).

O co będziemy pytać podczas rozmowy rekrutacyjnej?
Chcemy uczciwie porozmawiać o Twojej motywacji do pracy, potrzebach, tym co robisz w życiu i o tym, dlaczego chcesz z nami pracować. Co dla Ciebie w pracy jest ważne.
Jako Fundacja dynamicznie się „rozrastamy”, dlatego pojawiają się przestrzenie, które tworzymy na nowo. Pracujemy w małych zespołach, w których każdy ma swój zakres obowiązków, ale ważne, żeby rozumieć ideę Fundacji i cenić zasadę opartej na relacjach i wzajemnym szacunku współpracy wewnątrz organizacji.
Będzie Ci potrzebne pewna doza idealizmu, przekonanie, że można zmieniać świat, robiąc dobre rzeczy wokół siebie, że w pracy idee i relacje są równie ważne co zarobki. Zmienianie świata jest trudne, ale jeśli masz do tego predyspozycje i gotowość do uczenia się (w czym pomożemy), to ta praca może Ci dać ogromną satysfakcję i poczucie sensu.

Jakie są możliwości rozwoju?
Oferujemy pracę z misją w stabilnej organizacji pozarządowej. Praca w zespole Fundacji i nauczycieli Liceum daje możliwość korzystania z wewnętrznych szkoleń w zakresie metod pracy, metody Montessori, tutoringu, a także współpracy z kompetentnymi ludźmi, którzy tworzą kreatywną, wspierającą się społeczność.

Jakie będzie Twoje wynagrodzenie i forma zatrudnienia?
Na początek proponujemy umowę o pracę na okres od września 2024 do sierpnia 2025 z wynagrodzeniem w granicach od 4800 – 7000 brutto w zależności od doświadczenia (lub odpowiedni procent tych kwot zgodny z częścią etatu, na którą się umówimy).
Zależy nam na współpracy długookresowej – stopniowo budujemy stabilny i zgrany zespół. Dlatego po 6 miesiącach usiądziemy do podsumowania i rozmowy o ew. podwyżce oraz przedłużeniu umowy na kolejny rok. W tym zakresie sporo też będzie zależało od Ciebie i Twoich oczekiwań.

Rekrutacja

W jaki sposób się zgłosić?

II etap:
Wybrane osoby otrzymają zadania do wykonania – sprawdzimy Twoje umiejętności praktyczne (związane z kompetencjami zarządczymi).

III etap:
Wybrane osoby zaprosimy na szczegółową rozmowę z zarządem Fundacji.

Terminy rekrutacji:

 • Etap nadsyłania zgłoszeń: do 16 czerwca
 • Etap zadań rekrutacyjnych: do 20 czerwca
 • Etap rozmów kwalifikacyjnych: od 24 – 28 czerwca