Zostań liderem projektu


Fundacja Wspierania Idei Marii Montessori „Ziarnko Maku” poszukuje:

LIDERA PROJEKTU „DZIUPLA”

Miejsce i rodzaj pracy: Katolickie Liceum Montessori w Krakowie oraz miejsce wskazane przez Fundację dla organizacji zajęć dla grupy uczniów Edukacji Domowej (centrum Krakowa). Możliwość wykonywania części obowiązków poza biurem Fundacji.
Okres zatrudnienia: od sierpnia 2024 r.
Wymiar pracy: cały etat lub część etatu (możliwość częściowego dopasowania godzin pracy do preferencji pracownika)
Wynagrodzenie: 5000-9000 zł netto, w zależności od doświadczenia

O nas:
Jesteśmy krakowską Fundacją Wspierania Idei Marii Montessori “Ziarnko Maku” działającą od 2012 roku. Naszym celem jest tworzenie dobrej edukacji, wychowywanie dzieci i młodzieży oparte na wartościach chrześcijańskich, zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego. Inspiracją do założenia Fundacji była dla nas głęboko humanistyczna myśl Marii Montessori, w której nieustannie zachwyca nas pełne szacunku podejście do człowieka i jego wolności, a także postrzeganie edukacji jako
fascynującej przygody.

Nasze oczekiwania wobec kandydata:
Potrzebujemy osoby odpowiedzialnej i zadaniowej, umiejącej nawiązać dobry kontakt z młodzieżą licealną, zorientowanej na pracę zespołową. Człowieka z poczuciem misji i troski o edukację młodzieży, gotowego na wyzwania. Osoby, która zrozumie potencjał projektu Dziupla, zadba o jego rozwój i realizację idei tego miejsca, zapewniając jednocześnie sprawne jego funkcjonowanie.

Co jest niezbędne na tym stanowisku:

 • Pasja do edukacji. Kreatywne spojrzenie na możliwości procesu edukacji.
 • Precyzja w działaniu, dokładność, umiejętność koncentrowania się i analizowania danej sytuacji różnych jej aspektach. Projekt, do którego zapraszamy to inicjatywa nowatorska, dlatego potrzebna jest w nich kreatywność, wyobraźnia, a także odwaga podejmowania śmiałych rozwiązań.
 • Umiejętność pracy z ludźmi, pozytywne nastawienie do wspierania uczniów i nauczycieli w ich indywidualnym rozwoju, cierpliwość, stanowczość.
 • Kompetencje tworzenia zespołów złożonych z uczniów i nauczycieli, delegowanie zadań, współpraca z wieloma zespołami projektowymi jednocześnie.
 • Umiejętność poszukiwania rozwiązań i rozwiązywania trudności (samodzielnie lub ze wsparciem koordynatora projektu z zarządu Fundacji).
 • Spokój i konsekwencja, umiejętność doprowadzania spraw do końca. Samodyscyplina. Dociekliwość, ale jednocześnie inteligencja emocjonalna, ponieważ będziesz pracować w zespole dbającym o dobre, serdeczne, oparte na wzajemnym szacunku relacje.
 • Zdolność samodzielnego i sprawnego zarządzania kilkoma projektami jednocześnie.
 • Umiejętność odkrywania i wspierania pasji i talentów (mocnych stron) w drugim człowieku, a także tworzenie ścieżki ich wzmacniania.
 • Gotowość do ciągłej nauki oraz wdrażania zmian.

Wymagania formalne:

 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem lub projektami,
 • Wysokie kompetencje komunikacyjne oraz interpersonalne.

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy związanej z edukacją. Może jesteś nauczycielem, który chciałby łączyć bezpośrednią pracę z uczniami i umiejętności managerskie?
 • Kwalifikacje do zarządzania oświatą lub doświadczenie w kwestiach związanych z formalną stroną zarządzania procesem nauczania.
 • Zaangażowanie w działalność w organizacjach związanych z wychowaniem młodzieży lub dzieci (np. harcerstwo) lub wspólnoty wiary.

Zakres obowiązków:

 1. Planowanie i koordynowanie oraz monitorowanie pracy uczniów i nauczycieli, dokumentowanie oraz monitorowanie procesu organizacji zajęć.
 2. Stopniowe budowanie zespołu Dziupli (nauczyciele, współpracownicy).
 3. Towarzyszenie poszczególnym nauczycielom i wspieranie ich w procesie nauczania.
 4. Aktywne poszukiwanie rozwiązań i wobec wyzwań i oczekiwań w grupie uczniów i nauczycieli oraz ich skuteczne wdrażanie.

Czego nie będziesz robić:
Nie będziesz na początku podejmować decyzji, związanych z ostatecznym wdrożeniem nowych procesów w projekcie – o tym zdecydujesz wspólnie z koordynatorem projektu ze strony zarządu Fundacji, ale Twoim zadaniem będzie zebranie danych i zaproponowanie rozwiązań, którą decyzję pomogą podjąć.

Jakie są możliwości rozwoju?
Wraz z nabraniem doświadczenia i nowych kompetencji, będzie możliwość zmiany stanowiska na wyższe i bardziej samodzielne: SAMODZIELNY LIDER PROJEKTU DZIUPLA. Będzie się to wiązało z większą odpowiedzialnością w zakresie obowiązków. Fundacja zamierza rozwijać zespół. Oczywiście wyższe stanowisko, będzie się też wiązało z wyższym wynagrodzeniem.

Jakie będzie Twoje wynagrodzenie i forma zatrudnienia?
Oferujemy pracę z misją w stabilnej organizacji pozarządowej. Praca w zespole Fundacji i nauczycieli Liceum. Na początek proponujemy umowę o pracę wynagrodzenie między 5000-9000 zł netto w zależności od doświadczenia. To czas wdrożeniowy, w którym obie strony będą się wzajemnie poznawać. Zależy nam na współpracy długookresowej – stopniowo budujemy stabilny i zgrany zespół. Dlatego po 6 miesiącach usiądziemy do rozmowy na temat poszerzenia Twoich kompetencji (być może będziemy już gotowi do powierzenia Ci obowiązków samodzielnego lidera projektu) oraz wysokości
wynagrodzenia. W tym zakresie sporo też będzie zależało od Ciebie i Twoich oczekiwań.

O co będziemy pytać podczas rozmowy rekrutacyjnej?
Chcemy uczciwie porozmawiać o Twojej motywacji do pracy, potrzebach, tym co robisz w życiu i o tym, dlaczego chcesz z nami pracować. Co dla Ciebie w pracy jest ważne. Jako Fundacja dynamicznie się rozrastamy, dlatego pojawiają się przestrzenie, które tworzymy na nowo.
Pracujemy w małych zespołach, w których każdy ma swój zakres obowiązków, ale ważne, żeby rozumieć ideę Fundacji i cenić zasadę opartej na relacjach i wzajemnym szacunku współpracy wewnątrz organizacji.
Będzie Ci potrzebne pewna doza idealizmu, przekonanie, że można zmieniać świat, robiąc dobre rzeczy wokół siebie, że równie ważne jak zarobki są w pracy relacje oraz idee. Zmienianie świata jest trudne, ale jeśli masz do tego predyspozycje i gotowość do uczenia się (w czym pomożemy), to ta praca może Ci dać ogromną satysfakcję i poczucie sensu.

Rekrutacja

W jaki sposób się zgłosić?

I etap:
Przygotuj swoje CV i list motywacyjny, w którym przekonaj nas do tego, że chcesz z nami pracować i właśnie takie stanowisko jest tym, w którym byś się widział. Będziemy czytać z uwagą i zapewniamy, że odpowiemy na każde zgłoszenie.
CV i list motywacyjny zapisz jako pliki PDF i dołącz w formie załączników do wiadomości. Prosimy,
aby załączniki nie przekraczały w sumie 2 MB.
Swoje zgłoszenie prześlij mailem na adres rekrutacja_dziupla@ziarnkomaku.pl, umieszczając w temacie wiadomości: „Lider Dziupli – rekrutacja.” albo wypełnij formularz na tej stronie internetowej.

II etap:
Wybrane osoby otrzymają zadania do wykonania – sprawdzimy Twoje umiejętności praktyczne
(związane z kompetencjami zarządczymi).

III etap:
Wybrane osoby zaprosimy na szczegółową rozmowę z zarządem Fundacji.

Terminy rekrutacji

 • Etap nadsyłania zgłoszeń: do 16 czerwca
 • Etap zadań rekrutacyjnych: do 20 czerwca
 • Etap rozmów kwalifikacyjnych: od 24 – 28 czerwca
  Zobacz więcej na: https://dziupla.ziarnkomaku.pl/